DirectSound3D

Pomówmy teraz o zasadach funkcjonowania DirectSound3D. Interfejs ten jest blisko spokrewniony z Direct3D. Używa bowiem takiego samego systemu koordynacyjnego. W odróżnieniu jednak do Direct3D DirectSound3D posługuje się realnymi miarami. Innymi słowy, osie x, y oraz z są charakteryzowane w metrach (lub innych jednostkach określonych przez programistę). Jest to ważne, gdyż dźwięk zmienia właściwości wraz ze zmianą dystansu do jego źródła. Dźwięki dochodzące z większej odległości są przytłumione i mniej wyraziste niż te, które pochodzą z bliskiego źródła. Twórcy gier 3D określając charakter brzmieniowy dźwięku posługują się kilkoma współczynnikami i zasadami rozchodzenia się dźwięku: dystans od odbiorcy. (W tym przypadku „odbiorca” oznacza postać w grze, w której otaczające dźwięki odbieramy za pomocą uszu), czy dźwięk dochodzi z lewej czy prawej strony? Jeśli z prawej, będzie odtwarzany głośniej dla prawego ucha niż lewego.