ISDN

ISDN (Integrated Services Digital Network – Sieć usług zintegrowanych) był przez długi czas jedynym standardem pozwalającym indywidualnym użytkownikom na łączenie się z Internetem poprzez łącza cyfrowe. Większe firmy korzystały z szybkich łączy Tl.
Sprzęt ISDN nie był jednak nigdy tak tani jak modemy analogowe. Nawet dziś jest wiele miejsc, w których stanowi on jedyną alternatywę połączeń cyfrowych. ISDN ma długą historię. Jak wspomnieliśmy, jest to standard całkowicie cyfrowy choć do działania wykorzystuje numery telefoniczne i połączenie typu dial-up. Sprzęt ISDN również wymaga połączenia telefonicznego, ale trwa ono z reguły o wiele krócej niż przy zastosowaniu modemu analogowego. Pełny zestaw ISDN obejmuje dwie linie telefoniczne i dwa numery. Każda linia, zwana kanałem B, przesyła dane z prędkością 56 lub 64 kbps. Prędkość ta jest zależna od jakości łączy na centrali telefonicznej. Większość dostawców usług internetowych umożliwia wykorzystywanie podwójnych linii telefonicznych, co zapewnia transfer o szybkości 128 kbps. Linie ISDN używane w Stanach Zjednoczonych pozwalają z reguły osiągać transfer 64 kbps na linię. Jednak sprzęt ISDN może sprawić wiele kłopotów podczas instalacji i konfiguracji, a ponadto trzeba znać nieco żargonu związanego z tą technologią (numer telefonu na przykład to SPID). Obecnie produkowane modemy ISDN wyposaża się jednak w oprogramowanie automatyzujące nawiązywanie połączeń. Wszystko co należy znać, to oba numery telefoniczne.