Podczas pracy programu instalacyjnego

Po zresetowaniu komputera program instalacyjny podejmuje pracę. SCANDISK przeprowadza kontrolę dysku, po czym ujrzymy ekran Instalatora Windows. Jest to moment, gdy podstawowa instalacja jest już niemal ukończona. Za pomocą myszy lub klawisza Enter wybieramy przycisk Dalej do momentu, gdy wyświetlony zostanie ekran wyboru katalogu docelowego. Zdecydowanie zaleca się poprzestanie na nazwie domyślnej czyli C:\windows. Kolejne kilka kliknięć przycisku Dalej przeniesie nas do ekranu, gdzie dokonamy pierwszego poważnego wyboru. Możemy: przeprowadzić instalację typową, zainstalować Windows w konfiguracji dla komputerów przenośnych, zainstalować kompaktową wersję systemu, co pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku, dostosować instalację do własnych potrzeb.
Jeżeli naciśniemy przycisk Dalej, przeprowadzona zostanie instalacja typowa; każdy element instalacji można dodać później. Jeśli jednak mamy nieco doświadczenia możemy pokusić się o wykonanie instalacji niestandardowej, w pełni konfigurowalnej. Ta opcja daje nam możliwość wyłączenia instalacji niektórych składników, takich jak programy komunikacyjne, gry Windows czy narzędzia. Wybór należy do nas.