Problemy z ładowaniem tekstur

Jeżeli od czasu do czasu obserwujemy przerwy w działaniu gry – szczególnie zaś w momentach przechodzenia do nowych miejsc czy pomieszczeń – mamy wówczas do czynienia z kłopotami dotykającymi mechanizmu zarządzania teksturami. Ich źródeł może być kilka. Karta graficzna może być niewystarczająco szybka, by na czas załadować dużą liczbę tekstur lub tekstury o dużych rozmiarach. Bardziej prawdopodobne źródło tkwi w programie obsługi nadzorującym proces ładowania tekstur. Skala problemów może być różna dla programów obsługi Direct3D i OpenGL w zależności od jakości poszczególnych programów obsługi. Problemy mogą być powodowane wreszcie przez niewystarczająco szerokie pasmo przenoszenia. W takim przypadku poprawę sytuacji można czasem osiągnąć poprzez eksperymentalne zmiany ustawień BIOS-u oraz apertury AGP.