Przygotowanie napędów SCSI

Instalacja napędów SCSI jest znacznie bardziej skomplikowana. Są tego dwie przyczyny:
większa liczba ustawień zworek, takich jak tryb autostartu oraz jeden z 15 identyfikatorów SCSI ID, łańcuch SCSI musi kończyć się terminatorem. Terminacja jest przyczyną najczęstszych problemów, z jakimi stykają się użytkownicy urządzeń SCSI. Podobnie jak dyski IDE większość nowych dysków SCSI ma nadruk instruujący użytkownika w ustawianiu zworek. Mimo to do czynności tej należy podejść z rozwagą i ustawiać zworki dokładnie według zaleceń. Urządzenia podłączone do jednej karty SCSI muszą być w jakiś sposób rozpoznawane. Prosta metoda master/slave stosowana w standardzie IDE ma zbyt dużo ograniczeń, gdyż dobrej klasy karta SCSI potrafi obsługiwać do 14 urządzeń. W związku z tym identyfikacja urządzeń odbywa się na podstawie przydzielanych im numerów od 0 do 15. Jeden z numerów przynależy do karty host adapter (w komputerach PC jest to zwykle numer 7).