Skopiuj wszystkie pliki programów obsługi CD na tworzoną dyskietkę

Teraz skopiuj z katalogu \windows\command następujące pliki: FDISK.EXE, SYS.COM, MSCDEX.EXE (jeśli jeszcze nie został skopiowany), SCANDISK.EXE, XCOPY.EXE, FORMAT.COM oraz EDIT.COM, a następnie z katalogu Windows plik HIMEM.SYS. Otwórz program Notepad lub Edit i utwórz plik o nazwie config.sys. Wpisz do niego poniższe wiersze: DEVICE=HIMEM.SYS DEVICE=ATAPI_CD.SYS /d:mscd001 (Lub inną, właściwą nazwę pliku obsługi urządzenia – /d:mscd001 powinien jednak pozostać bez zmian). Jeśli używasz napędu SCSI, tuż pod wierszem HIMEM.SYS wpisz wiersz dla sterownika. Zapisz utworzony plik na dyskietce (upewnij się, że ma on nazwę CONFIG.SYS). Następnie utwórz tekstowy plik o nazwie AUTOEXEC.BAT. Wpisz następujący wiersz: MSCDEX.EXE /D:MSCD001 /L:E W ten sposób spreparowaliśmy dyskietkę startującą w trybie MS-DOS. Może się przydać w razie wystąpienia problemów z dyskiem i potrzeby ponownej instalacji Windows (choć program instalacyjny należy uruchamiać ręcznie z dysku CD) oraz w innych, kłopotliwych sytuacjach.