Tworzenie dyskietki startowej

Windows 95 oraz Windows 98 są sprzedawane z dyskietką startową. Warto jednak wiedzieć jak przygotować jej kopię. Program instalacyjny Windows proponuje utworzenie takowej dyskietki. Jest to bardzo mądra sugestia i należy z propozycji skorzystać. Jednak na wszelki wypadek poniżej przedstawiamy procedurę tworzenia dyskietki startowej.
Sformatuj nową dyskietkę z opcją ładowania systemu. Jeśli dyskietka będzie formatowana w systemie Windows należy zaznaczyć pole wyboru Kopiuj pliki systemowe. Formatując dyskietkę w systemie DOS wpisz polecenie: format a: /s. Parametr /s informuje system, że dyskietka ma być dyskietką startującą. Znajdź DOS-owe programy obsługi napędu CD-ROM. Mogą one znajdować się na twardym dysku lub na oryginalnej dyskietce. Są to dwa pliki: właściwy program obsługi sprzętu oraz program MSCDEX.EXE, który jest systemowym programem obsługi opracowanym przez Microsoft. Program obsługi sprzętu może mieć różne nazwy, na przykład ATAPI_CD.SYS, OAKCDROM.SYS lub podobną. Plik MSCDEX.EXE znajdziesz w katalogu \windows\command. Sytuacja z napędem SCSI jest nieco inna. Odnaleźć należy bowiem pliki programów obsługi dla dwóch urządzeń. Pierwszym z nich jest program obsługi SCSI. Nazwa pliku może brzmieć na przykład ASPI8DOS.SYS lub ASPI8U2.SYS (w przypadku programów obsługi Adaptec). Właściwy plik powinien znajdować się na dyskietce dostarczanej wraz z kartą adaptera hosta. Można go również pobrać z witryny internetowej producenta. Drugim urządzeniem jest napęd CD-ROM, dla którego program obsługi również powinien znajdować się na dyskietce dołączonej do adaptera hosta. Plik ten może się nazywać na przykład ASPICD.SYS.