Bezpośrednie połączenie kablowe

Jeśli dysponujemy dwoma komputerami, na przykład komputerem przenośnym i komputerem stacjonarnym, i zamierzamy sprzęgnąć je w sieć ethernetową, zadanie to może wydawać się trudne, nawet przy użyciu dwóch kart NIC i bezpośredniego kabla. Alternatywą dla takiego rozwiązania jest funkcja bezpośredniego połączenia kablowego wbudowana w system Windows. Bezpośrednie połączenie kablowe umożliwia łączenie dwóch komputerów za pomocą specjalnego przewodu równoległego (zwanego czasem przewodem laplink). Problem tkwi jednak w możliwości wzajemnych zakłóceń pracy z innymi urządzeniami podłączonymi do portu równoległego, na przykład drukarką. Jeżeli jednak nie stanowi to problemu, rozwiązanie taki może okazać się w zupełności wystarczające do połączenia dwóch komputerów i uruchomienia gry. Aby utworzyć takie połączenie należy zacząć od zainstalowania w panelu kontrolnym sieci odpowiednich protokołów. Następnie musimy otworzyć menu systemowe Start, wybrać Programy, Akcesoria, Komunikacja i Bezpośrednie połączenie kablowe. Następnie trzeba postępować według wskazówek wyświetlanych na ekranie. Jeden z łączonych komputerów trzeba uczynić „gospodarzem”, drugi zaś „gościem”. Czynność tę należy przeprowadzić w obydwu komputerach.