Wstawianie i odtwarzanie klipów wideo

PowerPoint umożliwia wstawianie i odtwarzanie klipów wideo m.in. w formatach AVI, MOV i MPG. Pliki wideo wstawia się do ekranu prezentacji za pomocą menu Wstaw\Filmy i dźwięki\Film z pliku… Na ekranie pojawia się wtedy opisany już komunikat: Czy chcesz, aby film był odtwarzany podczas pokazu slajdów automatycznie? Jeśli nie, film będzie odtwarzany po kliknięciu go. Możesz więc wybrać automatyczne odtwarzanie klipu przy każdorazowym wywołaniu slajdu lub pozostawić decyzję o jego uruchomieniu użytkownikowi. Gdyby po wywołaniu ekranu z klipem wideo nie uruchomił się on automatycznie, można to zrobić samodzielnie. Obsługa wideo w Power- Poincie sprowadza się jedynie do włączenia filmu i jego zatrzymania za pomocą kliknięcia myszką na ekranie klipu. Nie można zatem go przewijać w przód ani w tył. Do oglądania wideo w prezentacji możesz przygotować specjalny element graficzny, odgrywający rolę projektora, np. w kształcie ekranu telewizyjnego lub kinowego (rysunek 17.13). Takie rozwiązanie jest ciekawe i estetyczne.