Gry w Internecie

Kolejnym problemem bywa obciążenie serwera. Próba rozgrywki Quake Ul między 32 graczami będzie na pewno bezowocna, gdy serwerem jest komputer z procesorem
Pentium 166 MHz. Trudności z grą mogą tkwić także w jakości połączenia z Internetem. Winą obarczyć należy wówczas modem, sprzęt połączeniowy lub serwer dostawcy usług sieciowych. Jeżeli serwer ów dzieli od właściwej sieci kilka serwerów pośrednich może to byc przyczyną omawianych opóźnień. W określonych porach dnia (popołudnie lub wczesny wieczór) serwery popularnych dostawców bywają bardzo obciążone, co również wpływa na
zwiększenie opóźnień. Opóźnienie jest mierzone w milisekundach, a pomiaru dokonuje się za pomocą prostego narzędzia Ping. Narzędzie to opracowano na potrzeby UNIX-a, lecz obecnie można go użyć w trybie DOS-u pod systemem Windows. Ping mierzy czas jaki upływa od wysła  nia pewnej, niewielkiej porcji danych pod adres serwera docelowego, do jej powrotu.