Opóźnienia

Długie opóźnienia w grach objawiają się na kilka sposobów. Jednym z nich są chwilowe, niespodziewane przyspieszenia, gdy postać lub potwór widoczny przed chwilą nagle przemieszcza się w zupełnie inne miejsce. Innym symptomem mogą być pauzy lub zatrzymania akcji. Jeszcze innymi zjawiskami towarzyszącymi dużym opóźnieniom mogą być zawieszenie gry lub niespodziewane „wyrzucenie” gracza. Niezależnie od objawów, opóźnienia są zjawiskiem bardzo niekorzystnym. Co je powoduje? Jedną z najczęstszych przyczyn tego rodzaju kłopotów są opóźnienia przesyłania danych z komputera gracza do serwera gry. Internet składa się z tysięcy serwerów połączo nych z siecią telekomunikacyjną. Swoją nazwę zawdzięcza architekturze – jest to w istocie sieć sieci”. Sieci sterują przekazywaniem danych na podstawie tabel routingu, które są jak ogromne książki telefoniczne komputerów. Jeśli wysyłamy list emailowy do znajomego mieszkającego na drugim końcu kraju, zwykle nie mamy pojęcia przez ile serwerów przechodzi nasza przesyłka. Może ich być kilka lub bardzo wiele. Innym ważnym zagadnieniem jest podział danych na pakiety. Wysłana wiadomość jest dzielona na pakiety, a następnie składana w całość przez komputer odbiorcy. Problem tkwi w tym, że kolejne pakiety mogą podróżować innymi trasami. Internet jest bowiem zaprojektowany taki sposób, by żaden serwer nie stanowił jego serca.