Instalacja płyty głównej

Zaczynamy od umieszczenia płyty wewnątrz obudowy i dosunięcia jej do otworów złącz. Być może trzeba będzie płytę lekko docisnąć, by złącza portów szeregowego równoległego „weszły” we właściwe otwory. Nie wolno jednak czynić tego na siłę – z reguły powinien wystarczyć delikatny docisk. Jeśli płyta osłonowa jest właściwa, wszystkie gniazda powinny bez kłopotów znaleźć się we właściwych miejscach (otwory na śruby na płycie głównej również powinny pokrywać się z otworami na płycie montażowej – jeśli płyta montażowa jest wyjmowalna, niektóre otwory mogą nie spełniać tego warunku). Jeśli płyta główna wyposażona jest w plastikowe kołki dystansowe należy je umieścić we właściwych otworach i nasadzić na nie płytę. Jeżeli obudowa umożliwia przykręcenie płyty głównej trzeba wyrównać otwory i przykręcić płytę. Nowoczesne płyt główne nie wymagają stosowania podkładek izolacyjnych.