Instalacja modułów pamięci

Gdy przyjrzymy się uważnie modułowi pamięci zauważymy dwa wycięcia na jego krawędzi. Służą one prawidłowemu osadzeniu modułu SIMM (lub RIMM) w gnieździe Uktad pamięci ROM. Wypustki wewnątrz gniazda służą właściwemu zamontowaniu modułu pamięci Na obu końcach gniazda DIMM znajdują się plastikowe zatrzaski. Należy je odchylić na zewnątrz, po czym dopasować moduł do szczeliny gniazda, zwracając uwagę na wspomniane wycięcia oraz szczeliny w zatrzaskach. Następnie trzeba mocno wcisnąć moduł w gniazdo. Prawidłowość osadzenia modułu można poznać po tym, że zatrzaski ustawią się w pozycji pionowej.