Na czym polega indeksowanie bazy

Jedną z częściej wykonywanych operacji w każdej bazie jest wyszukiwanie rekordów spełniających określone kryteria. Czas wyszukiwania zależy w takim przypadku od tego, czy dane w bazie są uporządkowane, czy nie. Technicznym sposobem realizacji procesu porządkowania rekordów w bazie jest jej indeksowanie. Polega ono na tworzeniu przez system zarządzania bazą danych informacji o tym, w jakiej kolejności powinny być podawane rekordy, aby spełniały kryterium uporządkowania. Indeksowanie może się odbywać według jednego lub kilku pól danej tabeli. Kilka słów o innych obiektach bazy danych Tabele to nie jedyne obiekty w bazie. Czerpanie informacji z bazy, wprowadzanie danych czy ich drukowanie nie byłoby możliwe bez takich obiektów jak zapytania, formularze czy raporty. Oto ich krótka charakterystyka: zapytanie – nazywane także kwerendą, to obiekt bazy danych, który pobiera informacje z jednej lub wielu tabel bądź innych zapytań. Z myślą o formułowaniu zapytań w bazach danych stworzono specjalny język programowania – język SQL (Structured Query Language)’, formularz – to obiekt systemu zarządzania bazą danych, który w przystępny sposób umożliwia przeglądanie, wprowadzanie, usuwanie czy edytowanie danych. Umożliwia także wykonywanie obliczeń na danych.