OpenOffice.org Impress

Program ma wbudowane funkcje nawigacyjne i efekty animowania obiektów na ekranie. Pozwala na importowanie do prezentacji wielu formatów grafiki, jak GIF, JPG czy WMF. Każdy ekran jest traktowany jak samodzielny slajd, którego pojawienie się możesz definiować na różne sposoby. Daje się więc określić czas trwania slajdu i szybkość przejść jednego po drugim. Autor prezentacji decyduje, czy slajdy mają się pojawiać automatycznie po zadanym czasie wyświetlania, czy też po kliknięciu myszką lub naciśnięciu klawisza klawiatury. Do programu można importować dźwięki w formacie WAV. Prezentacja wykonana w Impress jest w pełni interaktywna, można ją również udostępnić w sieci Internet. Narzędzie to jest w pełni kompatybilne z PowerPointem, można więc w nim otwierać i odtwarzać prezentacje utworzone w programie Microsoftu. PowerPoint to narzędzie umożliwiające stworzenie prostego pokazu slajdów, a także interaktywnej prezentacji. Program obsługuje większość formatów grafiki bitowej i wektorowej. W prezentacji można zamieszczać dźwięki, klipy wideo oraz animować wstawione elementy. Program PowerPoint pozwala na wygenerowanie tzw. prezentacji przenośnej, przeznaczonej do odtworzenia na komputerze, gdzie nie ma aplikacji macierzystej. Z dalszej części rozdziału dowiesz się, na przykładzie tego właśnie programu, jak można stworzyć prezentację.