Flash

Flash jest programem do tworzenia animacji i interaktywnych prezentacji. Doskonale nadaje się do przygotowania animacji na potrzeby Internetu, ponieważ mają one niewielką objętość. Plik z animacją Flasha (swf) zostanie poprawnie odtworzony wraz z dźwiękiem w przeglądarce internetowej. Wykonane animacje możesz wykorzystywać jeszcze w inny sposób. Jeżeli docelowym środowiskiem odtwarzania prezentacji nie jest Internet lub twoja animacja jest bardzo długa i objętościowo duża, możesz stworzyć samodzielny plik exe. Jeszcze innym sposobem na wykazanie się pomysłowością jest eksport animacji do formatu AVI lub MOV. Flash daje możliwość programowania wielu funkcji nawigacyjnych, jak sterowanie dźwiękiem i animowanymi obiektami oraz umieszczanie klipów wideo. Director jest wszechstronnym narzędziem do tworzenia animacji, prezentacji lub gier. Jak widać na rysunku 17.2., program łączy możliwość prostego składania elementów na ekranie sceny oraz programowania w specjalnym j ęzyku o nazwie Lingo. Język ten jest niezbędny przy tworzeniu bardziej zaawansowanych programów (symulacje, zdarzenia losowe, gry czy quizy). Niektóre obiekty aplikacji (tekst, proste rysunki wektorowe lub bitmapowe) można tworzyć w samym Directorze. Do Directora możesz importować wszystkie niezbędne elementy, jak tekst, grafika, dźwięki, filmy i animacje Flasha.