Podłączanie zasilania do płyty głównej

Jeśli modernizujemy lub naprawiamy starszy komputer, podłączając zasilanie musimy zachować szczególną ostrożność. Starsze płyty bowiem miały złącza zasilania nie zabezpieczone w żaden sposób przed niewłaściwym podłączeniem styków. Umieszczenie ich w nieprawidłowy sposób powoduje zniszczenie płyty głównej oraz zainstalowanych podzespołów, a ponadto może wywołać pożar. Większość stosowanych niegdyś złącz składało się z dwóch wtyków. Podłączając je należy umieścić je w złączu w taki sposób, by czarne przewody uziemiające znalazły się obok siebie, co powinno zapewnić prawidłowe podłączenie.