Wstawianie tabel z bazy danych do dokumentu tekstowego

Najprostszym sposobem przeniesienia tabeli z programu Access do edytora Word jest wykorzystanie schowka systemowego. Jednak wówczas w edytorze nie będzie łącza z aplikacją źródłową (programem Access). Oznacza to, że tabele, do których wprowadzimy zmiany w programie Access, nie będą aktualizowane w edytorze Word. Większe możliwości stwarza mechanizm OLE. Za pomocą opcji Wstaw \Obiekt, tabelę bazy danych Accessa możemy osadzić jako obiekt OLE w dokumencie Worda. Tak wstawiony obiekt jest wyświetlany w postaci ikony w dokumencie. Jej dwukrotne kliknięcie spowoduje otworzenie bazy w jej aplikacji źródłowej, czyli w programie Access. Opcja ta jest przydatna, gdy chcesz np. mieć dostęp do bazy danych z poziomu programu Word. Tabelę Accessa można także wstawić do dokumentu programu Word za pomocą dostępnego w Wordzie paska narzędzi Baza danych (rysunek 15.6.). Dane możesz także przenosić między innymi aplikacjami, np. między bazą danych a arkuszem kalkulacyjnym. Istnieje możliwość analizowania danych z tabeli Accessa w arkuszu kalkulacyjnym Excel. W tym celu skorzystamy z funkcji programu Access, które pozwalają na automatyczny eksport danych do nowego skoroszytu programu Excel. Aby tego dokonać, należy: zaznaczyć odpowiednią tabelę w oknie bazy danych programu Access; kliknąć przycisk ŁączaOffice na pasku narzędzi Baza danych; wybrać z listy opcj ę Analizuj za pomocą MS Excel. W ten sposób zostanie otwarty nowy skoroszyt programu Excel. Arkusz tego skoroszytu zawiera dane ze wspomnianej tabeli. Jednak w takim przypadku nie ma możliwości automatycznej aktualizacji danych.