Połączenie poprzez przewody elektryczne

W każdym pokoju w domu czy mieszkaniu znajdziemy gniazdka elektryczne. Naturalne jest więc, że rodzi to pokusę wykorzystania instalacji elektrycznej do przesyłania danych. Jako praktyczne rozwiązanie możemy tu wspomnieć zestaw Passport opracowany przez firmę Intelogis. Składa się on z urządzenia przyłączanego do gniazdka elektrycznego oraz przewodu, który należy włączyć do portu równoległego komputera. Instalacja przebiega bardzo łatwo, sieć pracuje niezawodnie, lecz bardzo powoli. Jednym z zastosowań zestawów Passport jest łączenie komputerów w kilku pokojach. Jeśli wszystkie połączenia przebiegają po tej samej stronie transformatora, możemy połączyć do dwunastu komputerów. Ponieważ wykorzystanie takich zestawów w naturalny sposób łączy się z zagadnieniami zabezpieczeń danych, firma Intelogis wbudowała w oprogramowanie odpowiednie mechanizmy zabezpieczające. Podobnie do zestawów telefonicznych Passport wyposażony jest ponadto w oprogramowanie pozwalające na współużytkowanie połączeń z Internetem.