Radio w Internecie

Internet okazał się doskonałą siecią do przesyłania dźwięku. Radio internetowe (angielskie real audio, RA) opiera się na przekazywaniu pliku dźwiękowego siecią Internet i odtwarzaniu go w czasie rzeczywistym w komputerze. Jest to możliwe dzięki dzieleniu nagrywanego na bieżąco dźwięku na równe porcje i kompresowaniu ich do plików. Wygląda to tak, że w jednym pliku znajduje się więcej sekund dźwięku niż czas potrzebny na jego dostarczenie. Przykładowo jedna porcja zawiera 10 sekund audycji radiowej, więc w ciągu jej odtwarzania musi zostać pobrana i „rozpakowana” następna porcja. Dzieje się to w czasie krótszym niż 10 sekund, inaczej wystąpi przerwa w odtwarzaniu. Taka technologia umożliwia płynne odtwarzanie dźwięku w czasie rzeczywistym. Procesem pobierania plików i ich dekompresji zajmują się odpowiednie programy w komputerze. Jednym z najbardziej wszechstronnych jest RealPlayer. Umożliwia on nie tylko słuchanie radia, ale również odtwarzanie muzyki i oglądanie filmów. Alternatywnym sposobem odsłuchiwania audycji jest przeglądarka internetowa wyposażona w opisany wyżej mechanizm, jak np. Internet Explorer.