Rola i zadania programów multimedialnych

Programy multimedialne znalazły wszechstronne zastosowanie. Pełnią najczęściej funkcje edukacyjne, prezentacyjno-reklamowe lub rozrywkowe. Odbiorcami aplikacji multimedialnych są użytkownicy komputerów z tak wielu dziedzin życia, że prościej byłoby wymienić tych, dla których nie stworzono jeszcze do tej pory takich programów. Edukacja Jest to największe pole multimedialnych zastosowań komputerów. Zagadnienia edukacji są szerzej omówione w rozdziale 19, poświęconym wykorzystaniu komputera w nauce i w pracy. Prezentacje Jedną z najpopularniejszych form wykorzystywania multimedialnych możliwości współczesnych komputerów są wszelkiego rodzaju prezentacje. Prezentacje to programy, które za pomocą filmu, zdjęć, narracji i muzyki przedstawiają dane zagadnienie. Mogą ukazywać zarówno firmy, miasta i całe re giony, jak produkty i technologie. Pozwolą np. na pokazanie twojej firmy czy instytucji, zademonstrowanie działania jakiegoś urządzenia lub przedstawienie możliwości programu komputerowego. Odgrywają zarówno rolę informacyjną, jak i reklamową. Prezentacje multimedialne łączą wszystkie możliwe do wykorzystania składniki, jak tekst, grafika, obraz wideo, animacja czy dźwięk.