Dzieje cywilizacji

Interaktywność polega na dokonywaniu przez użytkownika aplikacji wyboru informacji oraz sposobu jej przekazywania. Daje możliwość interaktywnej pracy z oprogramowaniem komputerowym, w szczególności multimedialnym, pozwala na aktywne uczestnictwo w odbiorze informacji poprzez zamierzony, selektywny dostęp do zawartych w programie wiadomości. Twórcy multimediów tak konstruują swoje aplikacje, aby użytkownik mógł sam decydować, co w danej chwili jest mu potrzebne. Jeśli masz do dyspozycji np. instruktażowy film na taśmie VHS o budowie modeli samolotów, odbiór informacji jest z góry ograniczony szybkością dostępu do informacji na niej zawartej. Chcąc w danym momencie skoncentrować się na pewnym fragmencie filmu, musisz go po pierwsze odszukać na taśmie, po drugie przewijać taśmę za każdym razem, gdy pragniesz ów fragment obejrzeć. Dlatego o wiele skuteczniejszą technologią przekazu jest technika komputerowa, dająca możliwość natychmiastowego dotarcia do potrzebnej informacji. Komputer w ułamku sekundy znajdzie na nośniku (CD, dysk twardy) właściwe dane do wyświetlenia. Aplikacja multimedialna, oprócz dźwięku i obrazu, wykorzystuje również standardowe możliwości komputera – dane możesz przetworzyć i wydrukować. Komputer oferuje dużo więcej niż interaktywny przekaz multimedialny. W przypadku zastosowań edukacyjnych pozwala na zapisanie etapu naszej nauki i kontynuowanie jej od konkretnego momentu. Umożliwia weryfikację wiedzy poprzez sprawdziany i testy. Pozwala na powtórki materiału. Daje wreszcie możliwość „rozmowy” z komputerem za pomocą mikrofonu, jak to ma miejsce w przypadku programów do nauki języków obcych.