Akceleracja transformacji i oświetlenia

Od samego początku Direct3D miał wbudowane funkcje obsługi transformacji i oświetlenia. Ponieważ jednak dysponuje on również modułem przygotowania sceny, programiści mogą korzystać z innych mechanizmów obsługi geometrii; w takim przypadku Direct3D służy wyłącznie jako mechanizm renderujący. Transformacje stanowią opis przemian jakim poddawane są obiekty na scenie w trakcie pracy programu. Wyróżniamy trzy podstawowe typy transformacji: translację, rotację  i skalowanie. Z najprostszym typem transformacji mamy do czynienia podczas przesuwania obiektu po linii prostej. Taki rodzaj transformacji nazywa się translacją. Gdy przedstawimy ruch krążka hokejowego po płaskiej powierzchni, będzie to właśnie translacja. Innym ważnym typem transformacji jest rotacja. Rotacja jest dokładnie tym, co się z nią kojarzy – obrotem obiektu w przestrzeni 3D. Przykładem może tu być beczka wykonywana przez samolot w symulatorze lotu. Obiekt – w tym przypadku samolot – jest obracany wokół jednej z osi. Skalowanie obiektu polega oczywiście na zmianach jego rozmiarów. Obiekt oddalający się od obserwatora staje się coraz mniejszy. Zauważmy, że na gotowej scenie wszystkie typy transformacji mogą być użyte jednocześnie.