Centrowanie większych fragmentów dokumentu na stronie

Do centrowania (czyli umieszczenia w środku okna przeglądarki) jakiegoś fragmentu strony (tekstu, obrazka) możesz użyć znacznika <center>. Aby zakończyć centrowanie, należy użyć odpowiedniego znacznika zamykającego – czyli znacznika </center>. Zawartość strony znajdująca się pomiędzy tymi znacznikami zostanie umieszczona na środku strony, np. <centerxhl>Pan Tadeusz</hl></center>
Innym rozwiązaniem jest ujęcie danego fragmentu strony w tzw. blok za pomocą znacznika <div> i wyrównanie go do środka (bądź do lewej lub prawej) za pomocą atrybutu align tego znacznika. Znacznik bloku <div> jest zamykany znacznikiem </div>.
Linia rozdzielająca – znacznik <hr> Za pomocą poziomej linii tworzonej przez znacznik <hr> możesz oddzielać od siebie poszczególne fragmenty strony. Znacznik <hr> nie ma znacznika zamykającego. Jego wybrane atrybuty znacznika <hr> przedstawia tabela 18.3. Formatowanie tekstu Język HTML udostępnia szereg znaczników, za pomocą których można odpowiednio formatować tekst dokumentu HTML. Chodzi tutaj nie tylko krój czcionki, jej kolor, rozmiar, ale także tworzenie indeksów dolnych górnych. Wybrane znaczniki umożliwiające formatowanie tekstu przedstawia tabela 18.4.