Filmy wideo i animacje w komputerze

Systemy Windows, Mac OS, BeOS oraz Linux oferują funkcje multimedialne polegające na obsłudze animacji i wideo. Mogą one występować pod różnymi postaciami, jak filmy AVI czy animacje Flash spotykane na stronach internetowych w formacie SWF. Animacją jest ruchomy obraz stworzony od początku do końca za pomocą narzędzi komputerowych. Przykładem są kreskówki znane z telewizji; tutaj twórca rysuje poszczególne postaci i elementy w różnych fazach ruchu i animuje je według scenariusza. Wideo natomiast to klip nakręcony kamerą filmową, przekopiowany na dysk komputera i zmontowany z użyciem odpowiedniego oprogramowania, np. Adobe Premiere. W tym przypadku twórca najpierw rejestruje materiał filmowy na taśmie, po czym dokonuje jego obróbki w komputerze. Istnieje oczywiście możliwość łączenia animacji z wideo. Przykładem takiego montażu jest film z królikiem Rogerem („Kto wrobił królika Rogera”) uczestniczącym w akcji z aktorami na planie filmu. W komputerze możesz odtwarzać filmy, jeżeli zostaną spełnione dwa warunki: pierwszym jest program odtwarzający film (player), drugim – koder umożliwiający dekompresję zapisanego materiału. Program odtwarzający można porównać do kina, gdzie potrzebny jest ekran i projektor. Koder z kolei to wyposażenie projektora – jego zadanie to obsługa różnych rodzajów taśm. Jeżeli np. film został dostarczony na taśmie 8 mm, to projektor musi prawidłowo odczytać zapisany materiał filmowy i dźwiękowy na takim nośniku.