Grafika jako tło dokumentu

Tło dokumentu może zostać zdefiniowane także przy użyciu pliku graficznego. Plik graficzny z tłem musi mieć jeden z uniwersalnych formatów graficznych: JPEG, GIF, PNG czy BMP. Przypisanie tła z pliku do strony umożliwia atrybut background. Za pomocą tego atrybutu określasz ścieżkę dostępu do pliku z grafiką (przeglądarka musi wiedzieć, skąd ma wczytać ten plik). Pamiętaj jednak, że jeśli plik grafiki znajduje się w tym samym folderze co strona, z poziomu której jest wczytywany, to wystarczy podać tylko nazwę pliku, np.
<body background=”tlo. gif”> Jeśli plik znajduje się w innym folderze, np. w folderze o nazwie grafika, i folder ten jest podfolderem folderu, w którym znajduje się strona, to musisz podać ścieżkę dostępu do tego pliku: <body background=”graf ika/tlo . gif”>. Gdyby plik znajdowałby się o jeden katalog wyżej, ścieżkę dostępu do niego określiłbyś tak: <body background=”../tlo. gif”>. Pamiętaj, że w niektórych systemach (np. Linux, Unix) dyski nie są oznaczane literami, tak jak ma to miejsce w Windows, dlatego przedstawiając ścieżki dostępu do plików i folderów witryny, używaj ścieżek względnych, bez podawania oznaczenia dysku. Ponadto w ścieżkach dostępu używaj wyłącznie prawego ukośnika /, ponieważ jest on poprawnie interpretowany przez większość systemów operacyjnych, w tym również Windows. Pamiętaj także, że niektóre systemy, w przeciwieństwie do Windows, rozróżniają duże i małe litery w nazwach folderów, plików czy rozszerzeń plików. W takim systemie pliki o nazwach Owoc.jpg, owoc.jpg czy owoc.JPG to zupełnie różne pliki. Dlatego tworząc nazwy plików i folderów używaj wyłącznie małych lub wyłącznie dużych liter.