DSL

DSL (Digital Subscriber Line — Cyfrowa linia abonencka) jest całkowicie cyfrowym, stałym łączem z Internetem, przez co nie wymaga połączenia komutowanego. Technologia DSL charakteryzuje się kilkoma interesującymi cechami dającymi jej wyższość nad ISDN. Po pierwsze, może pracować na zwyczajnych, miedzianych liniach telefonicznych. Może nawet współużytkować linię wraz z telefonem. Po drugie, w większości przypadków DSL jest tańsza niż ISDN (dla użytku osobistego), choć na pewno przewyższa kosztami modemy analogowe.
DSL jest jednak kłopotliwym tematem ze względu na wzajemną niezgodność między wersjami standardu. Co prawda sytuację łagodzi to, że większość dostawców stosuje wszystkie standardy, choć są tacy, którzy obsługują tylko jeden z nich (patrz tabela 16.1). Tabela nie jest wyczerpująca (poza wymienionymi istnieje jeszcze kilka odmian DSL), lecz wymienia najczęściej stosowane przez użytkowników indywidualnych.