Tło strony i kolory w języku HTML

Deklarując znacznikiem <body> sekcję zawartości strony, możesz za pomocą atrybutów tego znacznika określić charakterystyczne cechy całego dokumentu. Używając atrybutu bgcolor określisz np. kolor tła strony. W języku HTML barwę można wyznaczyć za pomocą literału, czyli nazwy (np. kolor czerwony to Red, niebieski to blue itd.): <body bgcolor=”silver”> lub za pomocą kodu RGB, w którym kolor jest tworzony z użyciem trzech składowych: czerwonej (Red), zielonej (Green) i niebieskiej (Blue). Kod koloru przedstawia się za pomocą trzech liczb. Każda składowa może przyjmować wartość od 0 do 255 i jest ona wyrażana za pomocą dwuznakowej liczby szesnastkowej. Kod tworzony według schematu RRGGFF poprzedza znak #. Pierwsza para znaków w kodzie to liczba szesnastkowa określająca intensywność koloru czerwonego, druga para określa kolor zielony, a trzecia niebieski. Np. srebrną barwę tła określa kod <body bgcolor=”#cOcOcO”>. Nazwy literałów wybranych kolorów i odpowiadający im kod RGB przedstawia tabela 18.2. Zmieniając wartości każdej z liczb, możesz wykorzystywać pełną gamę barw (czyli 16,7 miliona kolorów).