Cechuje się jednak niską prędkością wysyłania danych

Należy pamiętać, że maksymalne prędkości są odwrotnie proporcjonalne do długości linii – im dalej od centrali, tym niższy transfer danych. Oto klika uwag, które należy mieć na względzie decydując się na zakup sprzętu DSL: ADSL (Assymetric DSL – DSL asymetryczna) to sieć, w której prędkości wysyłania odbierania danych są różne. SDSL (Symmetric DSL – DSL symetryczna) – prędkości wysyłania i odbioru danych są takie same. G.Lite (standard znany również jako U ADSL – Uniwersalna DSL) nie wymaga rozgałęźnika, w związku z czym jest znacznie tańsza od pozostałych – cechuje się jednak niską prędkością wysyłania danych. Standard G.Lite jest polecany przez sprzedawców sprzętu komputerowego, a ponadto stanowi standardowe rozwiązanie zalecane przez ITU (International Telecommunications Union – Międzynarodowy związek telekomunikacji), dzięki czemu jest szeroko propagowany.
IDSL jest to w zasadzie to samo co ISDN, lecz bez obsługi funkcji głosowych. Jedynymi zaletami w stosunku do ISDN jest niższa cena i stałość łącza. Typowy czas opóźnienia dla najlepszych serwerów gier przy zastosowaniu sprzętu SDSL wynosi około 30-40 milisekund. Standard ten jest nieco droższy od innych, lecz można go polecić w sytuacji, gdy korzystamy z sieci LAN, dla której możemy uzyskać kilka lub kilkanaście dedykowanych adresów IP.