Excel

Wyobraź sobie, że chcesz wysłać opracowany wcześniej w edytorze cennik do swoich klientów, których adresy przechowujesz w pliku arkusza Excel. Do stworzonego dokumentu papieru firmowego, który ma wklejone łącze do aktualnych cen w arkuszu kalkulacyjnym, możesz wprowadzić imiona, nazwiska i adresy swoich klientów. W tym celu ustaw kursor w miejscu, w którym mają pojawić się nazwiska, np. nad nagłówkiem Cennik części komputerowych, a następnie wybierz menu Narzędzia\Korespondencja seryjna. Utwórz tutaj Listy seryjne. Następnym krokiem będzie pobranie danych z bazy klientów. Aby to zrobić, wybierz opcję Otwórz źródło danych i wskaż plik arkusza kalkulacyjnego (rozszerzenie xls). Po otwarciu pliku w edytorze pojawi się pasek Korespondencji seryjnej (o korespondencji seryjnej możesz przeczytać także w rozdziale 11.). Stamtąd, pod przyciskiem Wstaw pole korespondencji seryjnej, możesz wybrać interesujące cię dane, które pojawią się w dokumencie – rysunek 15.5. Teraz możesz przystąpić do utworzenia listów za pomocą przycisku Scal dokument. Listów będzie tyle, ile nazwisk jest zapisanych w bazie, chyba że ograniczysz liczbę rekordów do scalenia. Korespondencję możesz również scalić bezpośrednio na drukarkę, bez tworzenia wielostronicowego dokumentu. W podobny sposób możesz pobrać i scalić dane do korespondencji z bazy danych Access. Tym razem jednak będziesz poszukiwać pliku z rozszerzeniem mdb.