Wykorzystanie danych z bazy w dokumentach edytora tekstu

Często zdarza się redagować pisma o tej samej treści kierowane do wielu osób. Są to np. zawiadomienia o zebraniu rodziców w szkole, pisma informacyjne do klientów banku czy życzenia świąteczne do znajomych. Wystarczy posiadać komputerową bazę adresową osób, do których chcemy wysłać pismo, aby z niej skorzystać w edytorze tekstu. Poniżej dowiesz się, jak jedno pismo można zaadresować do wielu osób, których dane są przechowywane np. w arkuszu programu Excel. Korespondencja seryjna Informacje z bazy danych mogą zostać użyte także w innych, przystosowanych do tego celu aplikacjach. Przykładem może być dokument korespondencji seryjnej utworzony za pomocą edytora tekstu, np. Worda. W rozdziale jedenastym zaprezentowano, na czym polega korespondencja seryjna i jak tworzy się jej dokument. Teraz dowiesz się, jak przy tworzeniu takiego dokumentu wykorzystać dane pochodzące z zewnętrznego źródła, którym może być np. arkusz kalkulacyjny lub plik bazy danych.