Kodery i dekodery

Komputer został stworzony do odczytu, przetwarzania i zapisu danych. Film jest więc dla komputera przetwarzanym plikiem. Materiał filmowy w największym uproszczeniu stanowi zbiór obrazów bitmapowych. Jest to plik zawierający kolejne klatki filmu, podobnie jak na taśmie utrwalone są kolejne kadry. Systemy operacyjne zawierają oprogramowanie do odtwarzania (przetwarzania) plików wideo. Podczas otwierania pliku wideo w odtwarzaczu anali- żuje on algorytm, którym film ten został zakodowany. Jeżeli w systemie znajduje się odpowiednie oprogramowanie (koder) obsługujące dany format pliku, film zostaje wyświetlony na ekranie monitora. Zadaniem kodera jest zarówno zapisanie pliku filmowego, jak i jego odtworzenie. Można go porównać do ar- chiwizera, np. WinRara, który dokonuje kompresji pliku i jego rozpakowania. Definicja Koder-dekoder (kodek, codec) – program, który umożliwia odtwarzanie i zapisywanie informacji, np. obrazu i dźwięku, zakodowanych w pliku określonego formatu. Jego zadaniem jest kompresja i dekompresja informacji zawartej w pliku. Przykłady popularnych koderów do kompresji i dekompresji wideo to Intel Indeo, Sorenson, Cinepak i DivX.