Funkcje tekstowe

Za pomocą funkcji tekstowych można sterować ciągami tekstowymi w formułach. Na przykład można zmienić wielkość liter albo ustalić długość ciągu tekstowego. Przykłady funkcji: DŁ () – funkcja zwraca długość łańcucha znaków w podanym tekście w postaci liczby całkowitej, np. formuła: =DŁ (“NAZWISKO”) zwraca wartość 8. PORÓWNAJ () – funkcja umożliwia porównanie dwóch tekstów z uwzględnieniem wielkości liter. Jeżeli porównywane teksty są jednakowe, to zwraca wartość logiczną PRAWDA, w przeciwnym razie zwraca wartość FAŁSZ. Składnia funkcji jest następująca: =PORÓWNAJ(Tekst1; Tekst2). POWT () – funkcja pozwala wypełnić daną komórkę określoną liczbę razy podanym znakiem ujętym w cudzysłów. Składnia funkcji jest następująca: =POWT (“Znak”; IleRazy). LITERY.MAŁE () i LITERY. WIELKIE () – funkcje pozwalają dokonać konwersji tekstów w podanej komórce na teksty pisane małymi bądź dużymi literami. Składnia tych funkcji jest następująca: =LITERY.MAŁE (Tekst)i =LITERY.WIELKIE(Tekst). Z .WIELKIE J. LITERY () – funkcja zamienia zawsze pierwszą literę wpisanego tekstu na dużą. Składnia funkcji jest następująca: =Z.WIELKIEJ.LITERY (Tekst) .