Wprowadzanie i usuwanie danych za pomocą formularzy

Wprowadzanie i usuwanie danych to typowe czynności w bazie danych, które użytkownik wykonuje za pośrednictwem formularzy. Przed wpisaniem danych do wybranego pola na formularzu należy ustawić w nim kursor. Przejście do kolejnego pola jest możliwe za pomocą klawisza <Tab> na klawiaturze. Z kolei do poprzedniego pola możesz wrócić używając klawiszy <Shift+Tab>. Jeżeli chcesz dopisać np. następnego wykonawcę, musisz najpierw otworzyć pusty rekord. Dodanie nowego rekordu do bazy jest możliwe za pomocą przycisku Nowy rekord »* na pasku narzędzi programu Access lub przycisku MS na pasku przycisków nawigacyjnych. Z kolei, aby z poziomu formularza usunąć bieżący rekord, należy użyć przycisku Usuń rekord w na pasku narzędzi. bWiŁWUlŁIEEfil Otwórz formularz złożony Płyty. W grupie przycisków nawigacyjnych u dołu formularza kliknij przycisk Nowy. W polu iDwykonawcy podaj identyfikator wykonawcy, którego płytę chcesz dodać do kolekgi. W pozostałych polach formularza podaj tytuł płyty, jej wytwórnię i rok wydania. Następnie przejdź do podformularza i wprowadź dane poszczególnych utworów z tej płyty. Wskazówka: Jeśli chcesz dodać do bazy płytę wykonawcy, który jeszcze nie został w niej ujęty, wcześniej musisz dodać rekord tego wykonawcy do bazy, a następnie znając jego identyfikator (wartość pola IDwykonawcy), dopisać do bazy jego płytę.