Warto wiedzieć

Różne programy edytorów, w których tworzysz kod dokumentów HTML, w odmienny sposób kodują polskie znaki diakrytyczne. Aby przeglądarki użytkowników w sieci, którzy będą przeglądali twoją stronę, mogły w poprawny sposób wyświetlać te znaki, zanim opublikujesz stronę w Internecie, musisz przekonwertować ją do uniwersalnego standardu kodowania znaków o nazwie ISO-8859-2. Umożliwi ci to wiele darmowych programów do konwersji dokumentów, które znajdziesz m.in. w Internecie. Konwersję strony możesz przeprowadzić na koniec, już po jej utworzeniu. Oprócz znaczników <meta> w nagłówku strony możesz także umieścić tytuł strony. Umożliwią ci to znaczniki <title>i</title>, np. <title>Komputer bez tajemnic</title>. Podany w ten sposób tytuł strony będzie się pojawiał na pasku tytułowym okna twojej przeglądarki zawsze, gdy będzie ona wyświetlać tę stronę. Przykład sekcji nagłówka <head> dokumentu HTML wraz z kilkoma znacznikami <meta> oraz znacznikiem <title> pokazano na rysunku 18.3. Korzystając z dowolnego edytora HTML utwórz nowy dokument HTML zawierający znaczniki <htmi> i </htmi>. Następnie zadeklaruj w sekcji jego nagłówka podstawowe informacje o dokumencie, np. o jego tytule, autorze, standardzie kodowania itp. lub informacje o stronie. Dokument zapisz jako index.html. Wykorzystasz go także w ćwiczeniu 18.3.