Jak inne interfejsy API współpracują z DirectSound

DirectSound jest interfejsem bardzo elastycznym, ale i złożonym. Ponieważ jednak nie zawiera wszystkich potrzebnych mechanizmów, producenci kart dźwiękowych rozwinęli własne technologie poszerzające doznania dźwiękowe graczy, takie jak A3D firmy Aureal czy EAX autorstwa Creative Labs. A3D wykorzystuje kilka zaawansowanych funkcji, które nie zostały jeszcze dołączone do DirectSound3D, na przykład efekt okluzji (blokowanie dźwięku przez ściany obiekty) oraz prowadzenie fal poprzez przestrzeń i modelowanie odbić od ścian i innych powierzchni (ang. wavetracing). Firma Aureal opracowała technologię A3D 2.0 jako własny, odrębny interfejs API. Jeśli jednak gra wykorzystująca tę technologię „trafi” na kartę dźwiękową nie wyposażoną w chip Aureal, wówczas zadania przejmuje DirectSound3D. Technologia EAX Creative Labs korzysta z właściwości DirectSound 6.0. Ta współpraca umożliwia DirectX 6 użycie funkcji sprzętu, który nie współpracuje z DirectSound bezpośrednio. Mechanizm ten funkcjonuje jednak tylko z DirectSound3D. W DirectX 7 Microsoft zaimplementował bardziej zaawansowaną funkcję Voice Manager, która może zintegrować tę nową technologię z DirectSound i DirectSound3D. W podobny sposób zintegrowana z DirectSound3D jest technologia Sensaura 3D.