Jakich narzędzi użyjesz do wykonania prezentacji?

Od użytego programu zależą składniki, jakie zostaną zawarte w prezentacji. Jeśli chcesz wykorzystać klip wideo, program do tworzenia prezentacji musi ów film odtworzyć. Trzeba nie tylko umieć wybrać odpowiednie narzędzie do składania prezentacji, ale też dobrze znać jego możliwości. Jeżeli na etapie projektowania prezentacji powstanie pomysł wykonania złożonej animacji, a zdajesz sobie sprawę, że takiej animacji nie da się w danym programie zrobić, wyeliminujesz ją lub zastąpisz innym elementem, np. ciekawą grafiką. W ten sposób unikniesz niespodzianek podczas realizacji pomysłów. Jakie składniki wykorzystasz w prezentacji? Składniki prezentacji to środki przekazu, jak tekst, dźwięk czy film. Mając sprecyzowaną zawartość merytoryczną, możesz zaproponować środki, jakimi przedstawisz temat prezentacji. I tak do schematu we właściwym miejscu możesz włączyć informację, że np. historię pensjonatu zilustrujesz fotografiami z albumu. Schemat prezentacji możesz uzupełniać dodatkowymi informacjami i dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów wykonać ostateczny rysunek. Na tym etapie podejmujesz decyzję, że tekst pojawi się na wszystkich ekranach. Wnętrza obiektu pokażesz w formie zdjęć. Atrakcje turystyczne zaprezentujesz krótkim klipem wideo. Składnikami występującymi w prezentacjach mogą być: tekst; nagrania muzyczne i lektorskie; grafika; animacje; klipy wideo.