Nawigacja tradycyjna

Nawigacją w prezentacji są wszystkie akcje wykonywane przez użytkownika podczas pokazu, jak wybór nowego slajdu, uruchomienie lub wyłączenie dźwięku itp. Najprostsza prezentacja PowerPointa to pokaz slajdów, które ukazują się po kliknięciu przycisku myszki, naciśnięciu dowolnego klawisza klawiatury lub po określonym czasie. Jednak takie rozwiązanie nie jest prezentacją interaktywną, a sama metoda przedstawienia informacji ogranicza widza jedynie do oglądania pokazu od początku do końca. W prezentacji można jednak dać użytkownikowi pełną swobodę wyboru informacji. Aby tak było, musisz wyeliminować możliwość wywoływania jakichkolwiek akcji po przypadkowym kliknięciu myszki. Taka operacja spowoduje, że tylko po kliknięciu na przeznaczonym do tego celu przycisku w prezentacji zostanie wykonana akcja. Właściwość tę ustawia się w menu Pokaz slajdów\Przejście slajdu…. W oknie Przejście slajdu (rysunek 17.3.) wystarczy wyłączyć opcję Przy kliknięciu myszką i potwierdzić przyciskiem Zastosuj do wszystkich, a przypadkowe klikanie myszką nie spowoduje żadnych reakcji programu.