Kopiowanie Windows 98 na twardy dysk

Standardowa procedura instalacyjna opisana przed chwilą działa bez zarzutu. Jednak pewne niedogodności pojawiają się dopiero później. Podczas instalacji nowego sprzętu lub programu obsługi system będzie żądał umieszczenia dysku instalacyjnego w napędzie CD- ROM. Nawet jeśli użytkownik jest bardzo zorganizowaną osobą i dysk zawsze trzyma pod ręką, jest to niewygodne. Aby tego uniknąć warto przeprowadzić partycjonowanie i formatowanie dysku przy użyciu dyskietki startowej. Po załadowaniu systemu z dyskietki i naciśnięciu klawisza F3 przechodzimy do DOS-u. Tu należy uruchomić program FDISK w celu utworzenia jednej lub dwóch partycji. Po zrestartowaniu komputera i przejściu w tryb DOS należy wpisać: format c: /s /v Opcja /s powoduje, że dysk C: będzie dyskiem startującym.
Po sformatowaniu dysku należy uruchomić komputer i ponownie załadować system z dyskietki. Podczas takiej procedury instalowany jest DOS-owy program obsługi CD- ROM, dzięki czemu uzyskujemy dostęp do napędu. Teraz powinniśmy utworzyć na twardym dysku katalog \DOS wpisując polecenie: md c:\dos Następnie przechodzimy do napędu CD-ROM i otwieramy katalog MoolsNoldmsdos, po czym kopiujemy jego zawartość do c:\dos za pomocą polecenia: copy *.* c:\dos