Kiedy uruchomi się na powrót, być może zażąda dostarczenia dalszych programów obsługi

Za pomocą wodoodpornego pisaka napiszmy numer seryjny na stronie tytułowej dysku CD.
Już nigdy więcej nam się nie zawieruszy. Kolejną czynnością wykonywaną przez program instalacyjny jest wykrywanie sprzętu i instalacja programów obsługi odnalezionych urządzeń. Ponieważ zajmuje to nieco czasu, możemy nalać sobie drugą filiżankę kawy i przez chwilę odpocząć. Po zakończeniu procesu detekcji sprzętu, system automatycznie zresetuje się. Po ponownym uruchomieniu systemu będziemy mogli ustawić datę i godzinę.
Windows uruchomi się jeszcze raz. Kiedy uruchomi się na powrót, być może zażąda dostarczenia dalszych programów obsługi – warto mieć odpowiednie dyskietki pod ręką. Czasami, podczas pierwszego uruchomienia, Windows 98 może zażądać umieszczenia dysku CD w napędzie CD-ROM, do którego jednak nie mamy dostępu. Będzie to pewną oznaką tego, że podczas instalacji usunęliśmy płytkę z napędu. Należy więc pamiętać, aby dysk znajdował się tam przez cały czas trwania procesu instalacyjnego. Kiedy zainstalowane zostaną kolejne programy obsługi (możliwy jest jeszcze jeden restart komputera), cały proces można uznać za zakończony. Nie jest to jednak koniec pracy – należy jeszcze zainstalować pozostałe programy obsługi i aplikacje. Niemniej możemy być dumni – zmontowaliśmy komputer i zainstalowaliśmy system operacyjny.