Kwerendy (zapytania), czyli jak uzyskać informacje z bazy danych

Zapytanie (w programie Access nazywane kwerendą) to obiekt bazy danych umożliwiający uzyskiwanie informacji o danych z bazy według określonych kryteriów, np. w bazie Płytoteka mogą to być informacje o wszystkich utworach jednego wykonawcy. Zapytanie wybierające informacje z bazy nazywane jest zapytaniem wybierającym. Na podstawie ustalonych w czasie projektowania zapytania kryteriów, w wyniku jego działania zostaje utworzona wirtualna tabela, która zawiera poszukiwane informacje. Z zapytań wybierających korzystałeś już przy okazji wyszukiwania w sieci informacji na określony temat za pomocą wyszukiwarek internetowych (rozdział ósmy). Jak zapewne pamiętasz, im dokładniej sformułowałeś zapytanie, tym precyzyjniejsza była odpowiedź wyszukiwarki internetowej. Teraz dowiesz się, jak działają takie zapytania w bazie danych i jak w prosty sposób je utworzyć. Jak utworzyć kwerendę w programie Access? W programie Access tworzenie kwerend jest możliwe m.in. z poziomu okna projektu kwerendy. Aby utworzyć kwerendę w takim widoku, w oknie bazy danych (kategoria Kwerendy) można np. kliknąć ikonę Utwórz kwerendę w widoku projektu ®. Ponieważ każda kwerenda wybierająca bazuje na tabeli lub tabelach (kwerendach), otwierając okno projektu musisz wskazać tę spośród tabel (kwerend), z którą związana będzie tworzona kwerenda. Dokonasz tego w oknie Pokazywanie tabeli. Okno to pojawi się domyślnie, przy pierwszym otwarciu okna projektu danej kwerendy.