Edycja rekordów w tabelach

Edycję rekordu przeprowadzamy zarówno w przypadku nowego rekordu tabeli, jak i już istniejącego, np. w celu zmiany danych w wybranym polu. Aby edytować rekord, wystarczy kliknąć pierwsze z jego pól przewidziane do edycji (niektóre pola, np. Autonumerowanie, nie są poddawane edycji). Po wpisaniu zawartości, do kolejnego pola rekordu przechodzimy za pomocą klawisza <Tab> lub <Enter>. Usuwanie rekordów z tabel Aby usunąć rekord z tabeli, należy go zaznaczyć, np. klikając pole selektora z lewej strony rekordu. Usunięcie następuje za pomocą przycisku Usuń rekord IB na pasku narzędzi. Standardowo, zanim rekord zostanie usunięty, pojawia się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić polecenie usunięcia. Sortowanie rekordów w bazie Wiedz, że rekordy są umieszczane w tabeli w kolejności ich wprowadzania, dlatego aby uporządkować dane np. alfabetycznie, musisz przeprowadzić ich sortowanie. Sortowanie rekordów może się odbywać w porządku rosnącym lub malejącym. W programie Access sortowanie możesz przeprowadzić m.in. umieszczając kursor w kolumnie tabeli z polem, względem którego ma ona zostać posortowana, i klikając przycisk Malejąco i i lub Rosnąco |f na pasku narzędzi.