Okno projektu kwerendy i siatka projektu

Po otwarciu okna projektu, w jego górnej części zauważysz listę pól tabeli źródłowej kwerendy. W dolnej części tego okna dostępna jest siatka projektu. To z jej poziomu konstruuje się kwerendę. W siatce tej będziesz umieszczał pola tabeli źródłowej, które mają zostać wzięte pod uwagę przez kwerendę. Aby przenieść do siatki wskazane pole tabeli, wystarczy dwa razy kliknąć na nim na liście pól lub po prostu przeciągnąć pole z listy do siatki. Z kolei w wierszu Kryteria siatki projektu, przy polu, dla którego tworzone jest kryterium działania kwerendy, wpisuje się wartość, jaką ma ono spełniać. Tworząc kryteria kwerend, należy pamiętać o kilku obowiązujących regułach: liczby wpisuje się normalnie, np. 3,14, daty muszą być poprzedzone i zakończone znakiem # (np. #2002-10-10#), teksty należy ująć w cudzysłów, np. ’’Kowalski”. Przy tworzeniu kryteriów wykorzystywane są także m.in. takie operatory porównania, jak: o, >=, <= itd. Gdy utworzysz kwerendę, możesz ją zapisać pod wybraną nazwą – nazwa kwerendy wraz z ikoną riP pojawi się w kategorii Kwerendy okna bazy danych. Uruchomienie kwerendy jest możliwe bezpośrednio z poziomu okna projektu – przycisk Uruchom ¡f| lub z poziomu okna bazy danych (np. poprzez dwukrotne kliknięcie ikony kwerendy).