Można jednak spotkać takie modele

Trzeba upewnić się, że kartą sterują najnowsze programy obsługi w najnowszych wersjach. Wersje mogą bowiem mieć ogromny wpływ na wydajność karty i stabilność jej funkcjonowania. Zaangażowanie procesora przez kartę Aureal Vortex2 na przykład systematycznie spada wraz z kolejnymi wersjami programów obsługi, sprawdzić działanie głośników – regulatorów głośności i połączeń. Wiele spośród produkowanych obecnie głośników komputerowych wyposaża się w funkcję oszczędzania energii. Głośniki takie automatycznie „usypiają”, gdy nie doprowadza się do nich żadnego sygnału. Można jednak spotkać takie modele, które nie budzą się z „uśpienia”, mimo że dochodzi do nich sygnał. Nie warto wówczas instalować od początku karty dźwiękowej – wystarczy spróbować włączyć i wyłączyć zasilanie, jako ostatnia deska ratunku pozostaje przełożenie karty dźwiękowej do innego slotu, o ile to możliwe oczywiście.