Przygotowanie sprzętu

Zanim przystąpimy do montażu sieci warto upewnić się, że zakupiony sprzęt jest odpowiednio przygotowany. Wszelkie czynności będziemy omawiać w odniesieniu do sieci wykorzystującej huby oraz karty ethernetowe NIC, jednak opisane zasady są takie same dla połączeń kablowych, USB, a nawet poprzez przewody telefoniczne. Niektóre zestawy sieciowe automatyzują opisywane tu procesy, jednakże warto wiedzieć, co się dzieje „za kulisami”, by łatwiej radzić sobie z ewentualnymi problemami. Zacznijmy więc od sprawdzenia poprawności instalacji sprzętu oraz przewodów. W przykładowej sieci ethernetowej posługujemy się dwużyłowymi skrętkami wyposażonymi w złącza RJ-45. Wtyki te wyglądają jak powiększone wtyki telefoniczne i jeden z nich umieszcza się w gnieździe karty NIC, drugi zaś podłącza do koncentratora. Więcej informacji na temat złącz stosowanych w typowych sieciach Ethernet można znaleźć.