Uruchamianie systemu audio

Sprzęt dźwiękowy bywa przyczyną wielu problemów nękających graczy. Około 80 procent niezadowolonych wini sprzęt graficzny, pozostałych 20 procent natomiast obciąża Windows lub samą grę. Niemal nikt jednak nie szuka przyczyn w działaniu karty dźwiękowej.
Z doświadczeń wynika, że około jednej czwartej wszystkich problemów z działaniem gier spowodowana jest wadliwą pracą sprzętu dźwiękowego. Oto lista najważniejszych czynności kontrolnych, które należałoby wykonać napotykając problemy z dźwiękiem: sprawdzić wszystkie połączenia – nie tylko te oczywiste, jak przewody głośnikowe, ale również wewnętrzne. Jeśli podczas działania gry słyszalne są odgłosy i efekty specjalne, nie słychać jednak muzyki, przyczyną może być przerwanie połączenia CD audio, sprawdzić ustawienia gry. Niektóre gry dość nierozsądnie umożliwiają użytkownikowi włączanie funkcji, których zainstalowana karta dźwiękowa nie obsługuje, w związku z czym ich realizacja spada na DirectSound. Może to być przyczyną znacznego spadku wydajności, sprawdzić mikser audio systemu Windows. Okno miksera otwiera się poprzez kliknięcie ikony głośnika widocznej w zasobniku systemowym, po prawej stronie Paska zadań. Jeśli ikony tej nie widać, należy wówczas zajrzeć do panelu multimediów – tam można uaktywnić mikser (patrz rysunek 12.4). Czasem przyczyną milczenia głośników jest ustawienie regulatora głośności na zero lub wyłączenie niektórych komponentów dźwiękowych. Wystarczy wówczas dokonać odpowiednich regulacji.