Grafika w prezentacji

Pasek narzędzi Rysowanie umożliwia stworzenie wielu elementów graficznych Do slajdu można wstawiać elementy grafiki tworzone w samym programie. Wszystkie są dostępne z paska narzędzi Rysowanie (rysunek 17.8.). Posługując się występującymi tu elementami, jesteś w stanie wykonać bardzo ciekawą oprawę plastyczną ekranu. Można wstawić gotowe figury geometryczne, jak prostokąty i okręgi, linie i strzałki, autokształty oraz elementy dowolnej konstrukcji. Wstawionym tak obiektom nadasz efekty trójwymiarowe, cienie, ustawisz ich kąt pochylenia i głębię. Każdy obiekt może mieć kolor konturu wypełnienia. Można również obiektom nadać przezroczystość, co często daje ciekawe efekty wizualne. Przezroczystość ustawisz wywołując na zaznaczonym obiekcie menu podręczne prawym klawiszem myszki. Po ukazaniu się menu wybierz opcję Formatuj Autokształt i zaznacz na karcie Kolory i linie pole wyboru Półprzezroczysty. Jako grafikę można wstawić do prezentacji np. tekst. Wyobraź sobie, że chcesz dołączyć bardzo ozdobny nagłówek slajdu – tytuł ekranu. Tekst wprowadzisz do edytora graficznego, jak Corel czy Photoshop, poddasz go tam właściwej obróbce, wzbogacisz o odpowiednie efekty i umieścisz w prezentacji jako bitmapę. Wstaw do slajdu prezentacji element grafiki o tematyce związanej ze sportami letnimi lub zimowymi z dostępnych w twoim komputerze klipartów czy zdjęć.