Wyjaśnienie funkcji Direct3D

Zanim zajmiemy się zasadami funkcjonowania Direct3D – lub jakiegokolwiek innego API – warto zrozumieć czym są układy współrzędnych. Direct3D korzysta z układu lewostronnego. Lewostronność układu jest określona przez umiejscowienie osi z (głębokości), która wyznacza odległość obiektów od obserwatora, zwiększającą się wraz z wartością na tej osi. System współrzędnych umożliwia programistom określanie lokalizacji obiektów. Współrzędne helikoptera na przykład unoszącego się 10 metrów nad ziemią, 10 metrów w prawo od obserwatora i 90 stopni od niego, wynoszą 10 na osi x, 10 na osi y oraz 0 na osi z. Direct3D nie posługuje się konkretnymi miarami – stopami, calami czy metrami. Za prawidłowe określenie dystansu między obiektami odpowiedzialni są programiści. W powyższym przykładzie użyto metrów w celu zobrazowania funkcji układu współrzędnych. Obiekty są więc skalowane przez aplikację, a nie Direct3D. Istnieją również inne układy współrzędnych. Każdy obiekt wyposażony jest we własny system, określany jako współrzędne lokalne. Podczas wykonywania procesu kreacji sceny 3D, współrzędne lokalne muszą być przeszacowane na współrzędne globalne, co jest niezbędne do właściwego umiejscowienia obiektów na scenie.