Okno bazy danych

Po utworzeniu nowej bazy danych lub otwarciu już istniejącej w głównym oknie programu Access pojawia się okno Baza danych. To z jego poziomu uzyskujemy dostęp do wszystkich obiektów bazy. Warto wiedzieć Okno bazy danych można powiększać, minimalizować czy zamykać. Jego zamknięcie jest równoznaczne z zamknięciem bazy danych i automatycznym zapisem – chyba że wybrano inną opcję. Za pomocą paska obiektów z lewej strony okna Baza danych wybieramy daną kategorię obiektów, np. kategorię Tabele, Kwerendy (tak nazywane są w programie Access zapytania), Formularze czy Raporty. Same obiekty kategorii są wyświetlane na liście obiektów, która znajduje się z prawej strony wspomnianego paska. Oprócz wymienionych kategorii, na pasku są wyświetlane także kategorie: Strona, Makra oraz Moduły. Kategoria Strony zawiera strony dostępu do danych. Są to dokumenty HTML umożliwiające dostęp do bazy poprzez przeglądarkę internetową. Z kolei kategoria Makra zawiera’ obiekty nazywane makrami. Makra automatyzują określone funkcje systemu zarządzania bazą danych. Ostatnia z kategorii – Moduły umożliwia dostęp do obiektów przechowujących kod obsługi bazy napisany w języku programowania Microsoft Visual Basic for Application.