Wykorzystanie szablonu bazy danych

Utworzenie nowej bazy danych jest także możliwe poprzez wykorzystanie narzędzia kreatora baz danych i dostępnych w Accessie szablonów. W tym przypadku jednak w systemie muszą zostać zainstalowane narzędzia kreatorów. Aby uruchomić opcję tworzenia bazy na podstawie szablonu, wystarczy w grupie Nowy z szablonu kliknąć pozycję Szablony ogólne…. Następnie w oknie dialogowym Szablony, na karcie Bazy danych, należy wskazać odpowiedni szablon i kliknąć przycisk OK. Gdy kreator rozpocznie tworzenie bazy, w oknie Nowy plik bazy danych podajemy także nazwę pliku bazy folder, w którym plik ma zostać zapisany. Później, w kolejnych oknach kreatora, wybieramy odpowiednie dla nas rozwiązania. Wszystkie tabele i inne obiekty bazy są w tym przypadku tworzone automatycznie. Otwieranie istniejącej bazy danych Aby otworzyć plik już istniejącej bazy danych, wystarczy w okienku zadań, w grupie Otwórz plik kliknąć lewym przyciskiem myszki nazwę odpowiedniej bazy. Gdy nazwa pliku bazy nie jest widoczna na wspomnianej liście, klikamy pozycję Więcej plików…, po czym w oknie Otwórz wskazujemy właściwy folder oraz plik. Istniejącą bazę danych otwieramy także za pomocą menu Plik\Otwórz…. W otwartym wówczas oknie Otwórz należy wskazać folder i plik bazy.